Tag Archives: รีวิว Jurassic World Dominion (2022)

รีวิว Jurassic World Dominion (2022) จูราสสิค เวิลด์ ทวงคืนอาณาจักร

บทสรุปของเรื่องราวเริ่มต้น เรื่องราว 4 ปีต่อมา หลังจากเกาะไดโนเสาร์อิสลาร์ นูบลาร์ถูกทำลายลงชีวิตของสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป เหล่าไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เริ่มตามล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้ง จึงทำให้มนุษย์ต้องเลือกระหว่างกลายเป็นผู้ถูกล่าตลอดกาล หรือจะสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้. ดูหนัง Jurassic World Dominion (2022) จูราสสิค เวิลด์ ทวงคืนอาณาจักร รีวิว ตัวหนังในภาคนี้ถือว่าขยายสเกลแบบเล่นใหญ่เวอร์วังทุกภาคส่วนจริง ๆ… Read More »